Cơ hội nghề nghiệp tại BTMC

 Thông tin tuyển dụng - Vị trí/chức danh: Chuyên viên / Nhân viên

STT Vị trí đang tuyển dụng Địa điểm Lương Ngày đăng Nộp đơn
1 Nhân viên Văn minh TP Hà Nội 5 - 6 19/08/2019 Nộp đơn
2 Chuyên viên đào tạo nội bộ TP Hà Nội 8-10 20/07/2019 Nộp đơn
3 Quay dựng phim TP Hà Nội 10-15 20/07/2019 Nộp đơn
4 Chuyên viên Pháp chế TP Hà Nội 10-18 18/07/2019 Nộp đơn