Cơ hội nghề nghiệp tại BTMC

 Thông tin tuyển dụng - Vị trí/chức danh: Cán bộ quản lý

STT Vị trí đang tuyển dụng Địa điểm Lương Ngày đăng Nộp đơn
1 Giám đốc điều hành TP Hà Nội Thỏa thuận 02/08/2019 Nộp đơn
2 Kế toán trưởng TP Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
3 Trưởng phòng Kinh doanh TP Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
4 Cửa hàng trưởng TP Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn