Cơ hội nghề nghiệp tại BTMC

 Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí đang tuyển dụng Địa điểm Lương Ngày đăng Nộp đơn
1 Nhân viên Văn minh TP Hà Nội 5 - 6 19/08/2019 Nộp đơn
2 Giám đốc điều hành TP Hà Nội Thỏa thuận 02/08/2019 Nộp đơn
3 Kế toán trưởng TP Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
4 Trưởng phòng Kinh doanh TP Hà Nội Thỏa thuận 20/07/2019 Nộp đơn
5 Cửa hàng trưởng TP Hà Nội Thỏa thuận 19/07/2019 Nộp đơn
6 Chuyên viên đào tạo nội bộ TP Hà Nội 8-10 20/07/2019 Nộp đơn
7 Nhân viên Bán hàng TP Hà Nội Theo doanh thu (lên tới 50 triệu/tháng) 08/08/2019 Nộp đơn
8 Quay dựng phim TP Hà Nội 10-15 20/07/2019 Nộp đơn
9 Nhân viên Lễ tân bàn bar TP Hà Nội 7-15 18/07/2019 Nộp đơn
10 Chuyên viên Pháp chế TP Hà Nội 10-18 18/07/2019 Nộp đơn
11 Marketing Online TP Hà Nội 10-12 20/07/2019 Nộp đơn
12 Nhân viên Văn thư lưu trữ TP Hà Nội 5.5 - 10 18/07/2019 Nộp đơn
13 Thư ký Tổng Giám đốc TP Hà Nội 15-25 22/07/2019 Nộp đơn